Voorbeelden

Dit is een kop in H3

De Prins Willem Alexander is een multiculturele school met veel aandacht voor het individuele kind, waar het kind zich veilig en thuis voelt, in een prettige en veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden in de schoolleeromgeving. De school creëert de juiste voorwaarden voor goed onderwijs. Wij bieden zorg op maat en willen leerlingen laten groeien in hun zelfstandigheid. Wij werken met moderne methoden, groepsplannen en individuele plannen en het Direct Instructie Model (DIM). Hierdoor is differentiatie mogelijk tijdens de lessen en krijgt ieder kind het aanbod dat het verdient en leren de kinderen met deze verschillen rekening te houden en om te gaan. Op deze wijze willen wij ieder kind voorbereiden op de hedendaagse samenleving. Wij zien in elk kind een eigen talent. Ons team is enthousiast, dynamisch, flexibel en professioneel dat zich voortdurend ontwikkelt met oog op de visie en missie van de school en individuele groei.

Hoe vertalen wij dit naar ons onderwijs en zien wij dit terug in onze school:

  • Het individuele kind staat centraal: ‘het zelfstandig werken is verweven in onze dagelijkse onderwijspraktijk’ en ‘kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces’
  • Bevorderen zelfstandigheid: ‘het zelfstandig werken is verweven in onze dagelijkse onderwijspraktijk’ en ‘kinderen zijn mede-eigenaar van hun leerproces’
  • Doorgaande lijn: wij creëren een uitdagende leeromgeving’ en ‘wij bevorderen en stimuleren de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en het zelfvertrouwen van onze kinderen’

 

 

Dit is een kop in H5

De aanmeldperiode voor ouders vindt vier keer per jaar plaats tijdens de laatste weken van een kwartaal (rekening houdend met schoolvakanties). Ouder(s)/verzorger(s) van kinderen geboren op of na 1 oktober 2015 kunnen hun kind aanmelden in één van de vier aanmeldperioden (vanaf het moment dat het kind 3 jaar is). Per periode kunnen er ongeveer 15 kinderen tot onze school toegelaten worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de door ons bepaalde voorrangsregels. Wij plaatsen eerst de kinderen die voorrang hebben, daarna de andere kinderen.

Dit is een voorbeeld van tekst in een quote
  • 10 tot en met 21 december 2018
  • 18 tot en met 29 maart 2019
  • 17 tot en met 28 juni 2019
  • 16 tot en met 30 september 2019 (dit is dus volgend schooljaar)
Voorrangsregels OBS Prins Willem Alexander:
  1. U werkt bij ons op school.
  2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze school.
  3. Uw kind zit op de peuterleerplek De Kleine Prins, Dit is de voorschool waar wij als OBS Prins Willem Alexander mee samenwerken.

www.dakkindercentra.nl target blank

www.dakkindercentra.nl gewone link

Dit is een h2

Dit is een h3

Dit is een h4

Dit is een h5
Dit is een h6