Activiteiten voor ouders

Uitstapjes met de klas

Regelmatig gaan de klassen naar een museum, een theater, de bieb, het bos, etc.. De leerkracht informeert u wanneer een uitstapje plaatsvindt en of hierbij ouderhulp nodig is.

Ouderinloop

Wij vinden het belangrijk dat ouders op hoogte zijn van onze onderwijsaanpak in de klassen en samen met hun kind kunnen deelnemen aan activiteiten in de klas. Daarom organiseren wij meerdere keren per jaar ouderinloop in de klassen. In de kalender kunt u terugvinden wanneer de ouderinloop plaats vindt. De leerkracht van uw kind informeert u op welke moment in de betreffende week u in de klas aanwezig kunt zijn. Dit kan dus per groep verschillen.

Koffie en thee ochtenden

Een aantal keer per jaar organiseren we een schoolbrede informatieve bijeenkomst.
Deze bijeenkomsten worden ingevuld met onderwerpen waarover we ouders vanuit school graag willen informeren of waar ouders zelf graag meer over willen weten.
In de laatste bijeenkomst inventariseren we met elkaar waar de behoefte ligt voor de bijeenkomsten voor het volgende schooljaar.
De bijeenkomsten worden verspreid over het schooljaar georganiseerd door de werkgroep ouderbetrokkenheid amen met de oudercoach. De data staan in de kalender. De onderwerpen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief voor ouders via Social Schools.

Nederlandse les

Wilt u Nederlands leren? Ook dit schooljaar starten we weer met de Nederlandse lessen voor ouders. Deze lessen worden verzorgd door TaalZee. De focus van deze lessen ligt vooral op de spreekvaardigheid.
Wanneer: Dinsdagmiddag
Waar: In de teamkamer van onze school, gebouw Laakweg.
U bent van harte welkom!
U kunt hierover informatie opvragen bij onze oudercoach: juf Marloes (M.Gaillard@pwaschool.com)