Activiteiten voor ouders

Uitstapjes met de klas

Regelmatig gaan de klassen naar een museum, een theater, de bieb, het bos, etc.. De leerkracht informeert u wanneer een uitstapje plaatsvindt en hierbij ouderhulp nodig is.

Ouderinloop (onder voorbehoud)

Wij vinden het belangrijk dat ouders op hoogte zijn van onze onderwijsaanpak in de klassen en samen met hun kind kunnen deelnemen aan activiteiten in de klas. Daarom organiseren wij de ouderinloop in de klassen.

De groepen 1 en 2 hebben iedere woensdagochtend ouderinloop van 08.30 – 09.00 uur. Tijdens deze inloop kunnen ouders samen met hun kind een spel spelen, een boekje lezen, een puzzel maken etc..

De groepen 3 en 4 hebben iedere eerste vrijdag van de maand ouderinloop van 08.30 – 09.00 uur. Ouders kunnen tijdens deze inloop zelf ervaren hoe er les wordt gegeven en krijgen tools om hun kind thuis te helpen of ondersteunen.

De groepen 5 t/m 8 organiseren twee maal per jaar een kijkmoment in de klassen. Daarnaast zijn ouders welkom bij de boekbespreking en de spreekbeurt van hun kind. Bij de kijkmomenten informeren de kinderen hun ouders over hun schoolontwikkeling of een project waar zij aan mee doen. De leerkracht maakt met de kinderen de uitnodigingen voor deze kijkmomenten.

Koffie en thee ochtenden (onder voorbehoud)

Een aantal keer per jaar organiseren we een schoolbrede informatieve bijeenkomst. Hiervan worden vier bijeenkomsten ingevuld met onderwerpen waarover we ouders vanuit school graag willen informeren of waar ouders zelf graag meer over willen weten. In de laatste bijeenkomst inventariseren we met elkaar waar de behoefte ligt voor de bijeenkomsten voor het volgende schooljaar. De bijeenkomsten worden verspreid over het schooljaar georganiseerd door de werkgroep ouderbetrokkenheid. De data staan in de kalender. De onderwerpen worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief voor ouders via Social Schools.

Nederlandse les

Wilt u Nederlands leren? Ook dit schooljaar starten we weer met de Nederlandse lessen voor ouders. Een docente van het Mondriaan College, verzorgt deze lessen.
De intake voor deze lessen is op vrijdag 17 september om 08.45 uur in onze teamkamer.
Wanneer: maandag (ochtend of middag, afhankelijk van het niveau)
Waar: in de teamkamer van onze school, gebouw Laakweg
U bent van harte welkom!

U kunt hierover ook informatie vragen bij onze Oudercoach: Marloes van der Meijs
(06 39 81 20 09 – m.vandermeijs-gaillard@jonglerendenhaag.nl).