Overstap PO – VO

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs 

Na 8 jaar basisschool gaat uw kind overstappen van het basisonderwijs (BO) naar het voortgezet onderwijs (VO).

Een passende school voor voortgezet onderwijs voor elk kind in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Met dat doel voor ogen namen de schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs in de regio het initiatief voor BOVO Haaglanden.

Op basis van de wet- en regelgeving en de regionale, bestuurlijke afspraken ontwikkelt BOVO Haaglanden de BOVO-procedure en voert deze uit. Alle scholen in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk nemen deel aan de BOVO-procedure en zijn gebonden aan de gemaakte afspraken.

Voor ouders: ouderhelpdesk
BOVO faciliteert in de periode van aanmelden en toelaten een ouderhelpdesk, waar ouders terecht kunnen met hun vragen:

BOVO Haaglanden voor ouders
Schooljaar 2023-2024 (filmpje)

BOVO heeft de procedure inclusief data in een mooie poster gezet:

Als school hebben we de organisatie van de overstap van PO naar VO voor u op een rij gezet:

BOVO overstap PO VO 2023-2024