BSO

De buitenschoolse- opvang (BSO) voor onze school wordt verzorgd door kindercentrum
David Dak Stichting Kinder-opvang DAK.
De BSO is voor kinderen van 4 t/m 13 jaar en biedt opvang na schooltijd tot 18.30 uur.

Meer soorten opvang bij DAK

Dak kindercentra biedt verschillende soorten kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.
Hun producten zijn flexibel. Naast de keuze uit diverse opvangvormen, kunnen ouders
namelijk kiezen voor een aantal opties die qua opvanguren per dag en aantal opvang-
weken per jaar het beste aansluit bij de behoefte van hun gezin.

Een aantal voorbeelden van opvang:

Buitenschoolse opvang: Opvang na schooltijd tot 18.30 uur.
Vakantieopvang: Opvang in schoolvakanties van 8.00 uur tot 18.30 uur.
Voorschoolse opvang: opvang voor schooltijd van 7.30 uur tot 8.30 uur gedurende schoolweken.
Voorschoolse vakantieopvang: Opvang van 7.30 uur tot 8.15 uur tijdens de
schoolvakanties.
Dag-, weekend-, en avondopvang

U kunt een informatiepakket aanvragen als u zich nog aan het oriënteren bent.
Ook kunt u vrijblijvend kennis maken en sfeer proeven op een kindercentrum bij u in de
buurt. Zo kunt u zelf ervaren hoe het er op de BSO aan toe gaat en welke dingen er allemaal
worden georganiseerd. U kunt een afspraak maken of contact opnemen met Klantadvies
via 070 750 21 10 of klantadvies@dakkindercentra.nl.

David Dak
Bresterstraat 23
2523 XC Den Haag
Tel. 070 335 97 82
Contactpersoon: Petra Dijkstra

www.dakkindercentra.nl