Schooltijden & Ziekmelden

Schooltijden

Onze school werkt met de volgende schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Groep 1 t/m groep 8
08.30 uur – 11.45 uur
12.45 uur – 15.00 uur

Woensdag
Groep 1 t/m groep 8
08.30 uur – 12.00 uur

Voor de onderbouwgroepen is ’s morgens en ’s middags nog tijd voor een korte pauze.
De leerlingen gaan dan onder toezicht van de eigen leerkracht naar het plein.
Voor de bovenbouw is er alleen pauze in de ochtend.

In gevallen waar de gymnastiek aansluit op de pauze, gaat de pauze niet door.

Ziekmelden

Als een kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken
wij ouders/verzorgers dit vóór schooltijd telefonisch door te geven of via de
Mijnschoolinfo-account.