Schooltijden & Ziekmelden

Schooltijden

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Groep 1 t/m groep 8
08.30 uur – 11.45 uur
12.45 uur – 15.00 uur

De leerlingen gaan tussen middag naar huis om te lunchen. Mocht u geen opvang hebben voor tussen de middag, is het mogelijk dat uw kind overblijft. U moet hiervoor betalen. Klik op deze link voor meer informatie.
Het is prettig dat áls leerlingen naar huis kunnen, zij ook écht naar huis gaan. Thuis is het rustiger dan op school en zij kunnen zich daar opladen om in de middag weer naar school te komen.

Woensdag

Groep 1 t/m groep 8
08.30 uur – 12.00 uur

Voor de onderbouwgroepen is ’s morgens en ’s middags nog tijd voor een korte pauze.
De leerlingen gaan dan onder toezicht van de eigen leerkracht naar het plein.
Voor de bovenbouw is er alleen pauze in de ochtend.

In gevallen waar de gymnastiek aansluit op de pauze, gaat de pauze niet door.

Ziekmelden

Als een kind door ziekte of andere omstandigheden de school niet kan bezoeken, verzoeken door te geven
wij ouders/verzorgers dit vóór schooltijd door te geven via Social Schools!