Ouderbijdrage

De Prins Willem Alexanderschool is een openbare school. Dit betekent dat het onderwijs gratis is.

Wél vragen we u om een vrijwillige bijdrage (ouderbijdrage) voor het organiseren van extra activiteiten om het onderwijs voor uw kind zo prettig en gezellig mogelijk te maken. We kunnen dit nl. niet alleen bekostigen.
Helaas is het met ingang van 1 januari 2021 niet meer mogelijk om de Ooievaarspas te gebruiken voor het schoolreisje en de ouderbijdrage. De gemeente heeft deze regeling laten vervallen.

Op de website van de gemeente Den Haag kunt u zien welke voordelen u nog wel heeft van de Ooievaarspas:
https://www.denhaag.nl/nl/werk-bijstand-en-uitkering/ooievaarspas-en-ooievaarsregelingen/overzicht-ooievaarsregelingen.htm

De (vrijwillige) ouderbijdrage komt compleet ten goede aan uw kind. Het geld wordt gebruikt voor festiviteiten van de leerlingen (Sint, Kerst, Pasen) en andere activiteiten (sportdagen, vervoer museumbezoek).

We kunnen u niet verplichten tot het betalen van de ouderbijdrage, maar we vragen u met klem om deze bijdrage te voldoen, zodat we de genoemde activiteiten kunnen blijven organiseren.
Voor de schoolreis en/of de werkweek/afsluitende dagen groep 8 vragen wij een aanvullend bedrag.

Schoolzwemmen is gratis. Dit wordt gefinancierd door de gemeente Den Haag. De leerlingen worden naar en van het zwembad gebracht met een bus. De kosten voor het busvervoer worden met ingang van schooljaar 2023-2024 ook door de gemeente betaald.

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt.
Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ook als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.
Scholen kunnen ouders een vrijwillige ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten zoals excursies, kamp, kerstviering, huiswerkbegeleiding of langdurige muziek-of danslessen.
Eerder mochten scholen de leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaalden een kosteloos alternatief aanbieden voor de extra activiteiten buiten het verplichte schoolprogramma. Dit is vanaf 1 augustus 2021 niet langer toegestaan. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de school een leerling niet uitsluiten van deze activiteiten of een alternatief aanbieden.
De kosten voor activiteiten binnen het verplichte programma moeten door de school worden betaald. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Overzicht schoolkosten:

€ 1,25 per keer per kind Overblijf
Alleen als uw kind tussen de middag op school blijft.
€ 25 Vrijwillige ouderbijdrage
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een factuur in de mail. De mail ontvangt u van WIS collect.
€ 25 Schoolreis – groep 1 t/m 7
U ontvangt in de loop van het schooljaar een factuur in de mail. De mail ontvangt u van WIS collect.
Afhankelijk van de kosten
Schooljaar 2023-2024: € 100
Werkweek of andere afsluitende activiteiten – groep 8
U ontvangt een factuur in de mail zodra de kosten bekend zijn. U kunt in termijnen betalen. De mail ontvangt u van WIS collect.

Alleen voor kosten van de overblijf kunt u direct geld naar ons overmaken op :rekeningnummer – NL62 INGB 000 723 40 37 – ten name van: DHS Prins Willem Alexander. Als u geld overmaakt, vermeld dan a.u.b. voor- en achternaam en groep leerling en welke kosten het betreft.

Alle andere kosten gaan via de link in de mail van WIS collect!