Ouderbijdrage

De De Prins Willem Alexanderschool is een openbare school. Dit betekent dat het onderwijs
gratis is. Om het onderwijs voor uw kind zo prettig en gezellig mogelijk te maken organiseren
we extra activiteiten, waaronder een (kerst)diner, het Sinterklaasfeest, diverse sportactivi-
teiten, diverse ontbijten, het zomerfeest e.d.. Daarnaast gaan de groepen 1 t/m 7 eenmaal
per jaar op schoolreis en groep 8 op werkweek.
De school kan dit niet alleen bekostigen, dus vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ou-
ders, de zgn. ouderbijdrage.

Wij vragen de ouders van leerlingen van groep 1 t/m 7 het schoolreisgeld samen met
de ouderbijdrage te betalen.
Het totaalbedrag komt dan op € 50,00 euro. (€ 25,00 ouder-bijdrage en € 25,00 schoolreis).
U mag ook in 4 termijnen betalen (€ 12,50 per maand). In de maand september zal u hier-
voor een acceptgiro ontvangen.
Wij vragen u deze bedragen uiterlijk eind december over te maken of contant te betalen.
De schoolreiscommissie kan dan vanaf januari aan de slag om de schoolreis te regelen voor
het aantal kinderen dat heeft betaald. Hiermee voorkomen wij dat de school onnodig extra
kosten maakt.
De ouders van leerlingen in groep 8 zullen in eerste instantie in september alleen om de
ouderbijdrage worden gevraagd. Aangezien deze groep op werkweek gaat zal later in het
schooljaar hiervoor een betaling worden gevraagd. De kosten voor de werkweek liggen
rond de 90 euro á 100 euro.

Voor ouders met een ooievaarspas geldt dat zij deze op school kunnen laten scannen en
dat hierdoor de ouderbijdrage en het schoolreisje door de gemeente wordt vergoed.

Op onze school gaan de groepen 5 en 6 één keer per week naar schoolzwemmen. Hiervoor
wordt een bijdrage gevraagd van 22,00 euro voor het busvervoer.

Alle genoemde bedragen kunt u overmaken naar:
DHS Prins Willem Alexander
NL62INGB0007234037
o.v.v. voornaam en achternaam leerling + groep van de leerling

Uiteraard kunt ook contant op school betalen bij onze administratrice, C. Radhe.