OR

We hebben een betrokken ouderraad.
De ouderraad organiseert diverse activiteiten op onze school. Ook ondersteunen zij de school bij activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, Het Nationaal School-ontbijt, etc. Eén keer in de maand vergaderen de ouders van de OR samen met Marloes van der Meijs-Gaillard, onze oudercoach. Tijdens deze vergaderingen worden alle activiteiten, belangrijke zaken of vragen die bij ouders leven besproken.

De samenstelling van de ouderraad maken wij in de eerste nieuwsbrief voor ouders en op het bord in de hal aan u bekend. Bij wijzigingen in samenstelling tijdens het schooljaar, zal dit ook in de nieuwsbrief voor ouders worden medegedeeld.

Wij zoeken nog ouders om de ouderraad uit te breiden!