Overblijf

Op de Prins Willem Alexanderschool is het mogelijk dat kinderen gebruik maken van tus-
senschoolse opvang (TSO).
Dat betekent dat kinderen gedurende de middagpauze onder toezicht kunnen overblijven.
Wij verzorgen dit als school, omdat veel ouders niet in de gelegenheid zijn om hun kinderen
tussen de middag op te vangen, omdat ouders werken of omdat ouders ver van school wo-
nen.

Wanneer ouders gebruik willen maken van de overblijf, vullen zij een aanmeldformulier voor
hun kind in. Voor het afmelden voor het overblijven wordt een afmeldformulier ingeleverd.
Voor de overblijf dient betaald te worden.

 

Prijzen schooljaar 2019 – 2020
  Per maand Per half jaar Per schooljaar
 
1 dag
5,00 25,00 50,00
2 dagen
10,00 50,00 100,00
3 dagen
15,00 75,00 150,00
4 dagen
20,00 100,00 200,00

Betalingen dienen vooraf te gebeuren, voor de eerste van de maand, anders mag een kind
niet overblijven. Er wordt verwacht dat alle betalingen via giro of bank verlopen.
Ten eerste is dit het bewijs dat u heeft betaald en ten tweede komt er op deze manier geen
contant geld in de school.

Mocht het echt niet anders kunnen, dan is er gelegenheid op:
Dinsdag:
08.25 uur – 08.45 uur
11.35 uur – 12.00 uur
14.55 uur – 15.15 uur

Donderdag:
08.25 uur – 08.45 uur
11.35 uur – 12.00 uur
14.55 uur – 15.15 uur

Kosten voor het overblijven worden berekend over 10 maanden. Bij inschrijving van een
kind voor de 16e van de maand betaalt u het hele maandbedrag. Na de 16e de helft ervan.
Voor het 1e kind betaalt u het volledige bedrag. Heeft u meerdere kinderen die overblijven
dan betaalt u vanaf het 2e kind de halve prijs.

Alle genoemde bedragen kunt u overmaken naar:
DHS Prins Willem Alexander
NL62INGB0007234037
o.v.v. voornaam en achternaam leerling + groep van de leerling

Bij het niet op tijd voldoen van de betalingen, worden kinderen uitgesloten van de overblijf.
U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Incidenteel overblijven

Het is niet mogelijk om losse overblijf per keer te betalen. Als uw kind incidenteel overblijft,
dan kunt u een strippenkaart kopen voor 10 keer het bedrag van € 15,00.
De kaart wordt meegegeven aan een kind wanneer hij/zij gaat overblijven.
Dit kost 1 strip. Dit wordt afgetekend.