Overblijf

Veel leerlingen blijven tussen de middag op school. Overblijf is niet verplicht!
Overblijf is ingericht voor leerlingen van ouders die werken, een afspraak hebben (incidenteel overblijven) of voor gezinnen die te ver weg wonen om heen en weer te gaan tussen de middag).
Als uw kind naar huis kan, is dat prettig: even weg van school om ’s middags weer opgeladen aan de slag te gaan. Dit geldt zeker voor de jongste leerlingen waarvoor een hele dag op school écht lang is.

Tussenschoolse opvang (overblijf) wordt verzorgd door de school zelf, samen met Sporttalent.
Een sportcoördinator van Sporttalent zorgt er samen onze overblijfcoördinatoren voor, dat de sportdocenten en overblijfvrijwilligers aangestuurd worden in het aanbod van sportieve activiteiten, zodat alle kinderen een gezonde en actieve pauze hebben. 
De kinderen eten/drinken met overblijfkrachten in de eigen klas. Volgens het rooster spelen en/of sporten zij buiten, indien het weer het toelaat.

Aan overblijf zijn kosten verbonden: € 1,25 per keer per kind.

In het verleden betaalde u voor een 2e of 3e kind minder. Gezien de gestegen kosten en omdat we de overblijfprijs niet willen verhogen betaalt u vanaf schooljaar 2021-2022 per kind.
Kosten worden achteraf na ontvangst van de factuur voldaan.
Contant betalen op school kan niet! Bij niet betalen kan het zijn dat uw kind niet meer kan overblijven.

Tijdens de overblijf gelden de reguliere schoolregels en kinderen dienen zich hieraan te houden. Als blijkt dat kinderen zich regelmatig niet aan de regels houden, wordt in overleg met directie en ouders een oplossing gezocht. (bijv. tijdelijk niet meer overblijven).