WELKOM BIJ OBS PRINS WILLEM ALEXANDER

Op onze school staat het “samen werken aan onderwijs op maat” centraal.
Wij streven naar een zo goed mogelijke relatie tussen de school, de ouders en de leerlingen.
Naast een “basispakket” kennis zijn het ontwikkelen van vaardigheden bij de leerlingen
en het ontdekken van (leerling)talenten belangrijke opdrachten waarop het team van
OBS Prins Willem Alexander zich wil richten. Een zoektocht naar vernieuwing en verbetering
zonder de goede waarden van het traditionele onderwijs overboord te zetten.
Een zoektocht die nooit stopt.