Onze missie

Samen werken aan onderwijs op maat


De Prins Willem Alexander is een multiculturele school met veel aandacht
voor het individuele kind, waar het kind zich veilig en thuis voelt,
in een prettige en veilige leeromgeving.
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken worden in de schoolleeromgeving.

De school creëert de juiste voorwaarden voor goed onderwijs. Wij bieden
zorg op maat en willen leerlingen laten groeien in hun zelfstandigheid.
Wij werken met moderne methoden, groepsplannen en individuele plannen
en het Direct Instructie Model (DIM). Hierdoor is differentiatie mogelijk tijdens
de lessen en krijgt ieder kind het aanbod dat het verdient en leren de kinderen
met deze verschillen rekening te houden en om te gaan.
Op deze wijze willen wij ieder kind voorbereiden op de
hedendaagse samenleving. Wij zien in elk kind een eigen talent.

Ons team is enthousiast, dynamisch, flexibel en professioneel dat zich voortdurend
ontwikkelt met oog op de visie en missie van de school en individuele groei.

ONZE VISIE

Hoe vertalen wij dit naar ons onderwijs en zien wij dit terug in onze school:

 • Het individuele kind staat centraal:
  ‘wij stellen hoge eisen, passend bij het niveau van het kind’
 • Bevorderen zelfstandigheid:
  ‘het zelfstandig werken is verweven in onze dagelijkse onderwijspraktijk’ en ‘kinderen zijn
  mede-eigenaar van hun leerproces’
 • Doorgaande lijn: ‘wij creëren een uitdagende leeromgeving’ en ‘wij bevorderen en stimu-
  leren de ontwikkeling van vaardigheden, talenten en het zelfvertrouwen van onze kinderen’
 • Multicultureel en een veilig klimaat:
  ‘wij dragen samen zorg voor de omgeving, elkaar en onszelf’ en ‘wij bieden een veilige en
  positieve leeromgeving’
 • Ouderbetrokkenheid:
  ‘wij werken goed en open samen met ouders’
 • Team in ontwikkeling:
  ‘wij zijn een lerende organisatie, waar we met en van elkaar leren’