MR

We hebben een actieve Medezeggenschapsraad.
De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden die de  ouders en het schoolteam vertegenwoordigen.

De MR heeft het recht de directie en het schoolbestuur te adviseren over plannen die met het onderwijs te maken hebben en over bepaalde zaken mee te beslissen.
Wanneer de directie veranderingen voorbereidt in de opzet van het onderwijs moet zij eerst de medezeggenschapsraad horen (advies- of beslisrecht).

De medezeggenschapsraad wordt eens per drie jaar gekozen uit de ouders en het team. De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar.

Personeelgeleding:

  • Charlotte Kloosterman; leerkracht van groep 7a en coach
  • Karima Elkhattouti, leerkracht van groep 2b
  • Souhaila El Bojaddaini; intern begeleider bovenbouw

Oudergeleding:

  • Hayat Acharrat; moeder van Lina (groep 6b)
  • Janneke Amajid-Schuurman; moeder van Sarah (groep 6b) en Raihana (groep 8b)
  • Fatuma Abdikarim; moeder van Hudeyfa (groep 8b), Suweyda (groep 6a) en Sumeya (groep 4a)

Lees hier het Huishoudelijk reglement van de medezeggenschapsraad van de Prins Willem Alexanderschool.