Aanmelden

Fijn dat u interesse hebt om uw kind bij ons in te schrijven. U bent van harte welkom!
U kunt contact met ons opnemen zodat we u verder kunnen helpen.
Helaas is het op dit moment (schooljaar 2022-2023) niet mogelijk dat er kinderen instromen in de groepen 3.
Dat betekent voor komend schooljaar (2023-2024) dat wij geen leerlingen kunnen inschrijven voor de groepen 4

070 – 399 18 68

06 – 40 12 22 06

info@pwaschool.com

Voor het aanmelden van uw kind op jonge leeftijd (jonger dan 4 jaar) gelden er speciale regels. Deze zijn te vinden op de website van de Gemeente Den Haag.
Wij zijn een school zonder leerlingplafond.
Leerlingen kunnen in principe ingeschreven worden, zodra zij 3 jaar zijn. Voordat we over gaan tot inschrijving bekijken wij wel of we kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. We vragen (met uw toestemming) gegevens op bij de kinderopvang (peuterleerplek of KDV).

Uitgebreide informatie over het kiezen van een basisschool, het aanmelden en inschrijven van uw kind vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.

Meer informatie over onze school vindt u ook de website van Scholen op de kaart.

Uw kind mag voorafgaand aan de dag waarop hij of zij vier jaar wordt alvast 5 dagdelen in de groep wennen. Dan is straks de overgang van thuis naar school voor hem/haar kind een stuk gemakkelijker.
Na inschrijving maken we afspraken met u hierover.

Inschrijven voor peuterleerplek De Kleine Prins kunt u doen via deze link.