Aanmelden

Fijn dat u interesse hebt om uw kind bij ons in te schrijven. U bent van harte welkom!
U kunt contact met ons opnemen zodat we u verder kunnen helpen.
Helaas is het op dit moment (schooljaar 2023-202) niet mogelijk dat er kinderen instromen in de groepen 4.
Dat betekent voor komend schooljaar (2024-2025) dat wij geen leerlingen kunnen inschrijven voor de groepen 5. U kunt altijd contact opnemen of dit nog altijd het geval is.

070 – 399 18 68

06 – 40 12 22 06

info@pwaschool.com

Uitgebreide informatie over het kiezen van een basisschool, het aanmelden en inschrijven van uw kind vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl.
Meer informatie over onze school vindt u ook de website van Scholen op de kaart.

Is uw kind jonger dan 4 jaar?

Voor het aanmelden van uw kind op jonge leeftijd (jonger dan 4 jaar) gelden er speciale regels. Deze zijn te vinden op de website van de Gemeente Den Haag.
Wij zijn een school zonder leerlingplafond.
Leerlingen kunnen in principe ingeschreven worden, zodra zij 3 jaar zijn. Voordat we over gaan tot inschrijving bekijken wij wel of we kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van uw kind. We vragen (met uw toestemming) gegevens op bij de kinderopvang (peuterleerplek of KDV).

Uw kind mag voorafgaand aan de dag waarop hij of zij vier jaar wordt alvast een aantal dagdelen in de groep wennen. Dan is straks de overgang van thuis naar school voor hem/haar kind een stuk gemakkelijker.
Na inschrijving maken we afspraken met u hierover.
Heeft uw kind meer wendagen nodig, maar is het al wel 4 jaar geworden: geen probleem. Ook hier maken we (individuele) afspraken over.

Wilt u uw kind inschrijven bij de peuterleerplek?

Inschrijven voor peuterleerplek De Kleine Prins kunt u doen via deze link.

Is uw kind ouder dan 4 en gaat het om een verhuizing?

Neem contact met ons op. Om te zorgen voor een doorgaande ontwikkeling, overleggen wij graag met de ‘oude’ school. Dit doen wij alleen met uw toestemming. We vragen u dan om door te geven aan de huidige school dat er toestemming is voor de overdracht.

Is uw kind 4 of 5 jaar en spreekt het geen Nederland?

We gaan met u in gesprek of we uw kind voldoende ondersteuning kunnen bieden om het te plaatsen in groep 1 of 2.

Is uw kind ouder dan 6 jaar en spreekt het geen Nederlands?

Er zijn in Den Haag zogenaamde neveninstroom scholen die ervoor zorgen dat uw kind zo snel mogelijk voldoende taal beheerst om naar een reguliere school te gaan. Via  de website van de Scholenwijzer kunt u uw kind aanmelden voor een neveninstroomschool: Scholenwijzer (denhaag.nl)