Aanmelden

Op de Prins Willem Alexanderschool zijn er vier aanmeldperiodes voor ouders.

De aanmeldperiode voor ouders vindt vier keer per jaar plaats tijdens de laatste weken
van een kwartaal (rekening houdend met schoolvakanties). Ouder(s)/verzorger(s) van
kinderen geboren op of na 1 oktober 2015 kunnen hun kind aanmelden in één van de
vier aanmeldperioden (vanaf het moment dat het kind 3 jaar is). Per periode kunnen er
ongeveer 15 kinderen tot onze school toegelaten worden. Hierbij wordt rekening gehouden
met de door ons bepaalde voorrangsregels. Wij plaatsen eerst de kinderen die voorrang
hebben, daarna de andere kinderen.

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende aanmeldperioden bestuurlijk vastgesteld:
 • 16 september tot en met 30 september 2019 
 • 16 december tot en met 10 januari 2020
 • 16 maart tot en met 27 maart 2020
 • 22 juni tot en met 3 juli 2020

Alleen in bovenstaande aanmeldperioden kunnen wij uw aanmeldformulier in ontvangst nemen. Na de aanmeldperiode van 2 weken voor ouders volgt de schoolloting (in het geval wij meer aanmeldingen hebben dan plaatsen). Wij zullen er op toe zien dat de schoolloting tijdig is afgerond. Wij houden ons hierbij aan de
volgende data:

 • 7 oktober 2019
 • 15 januari 2020
 • 8 april 2020
 • 8 juli 2020

In het proces van de schoolloting zal er rekening gehouden worden met de voorrangsregels
die door de school zijn opgesteld. Hieronder staan de voorrangsregels voor u netjes in
volgorde van urgentie beschreven.

Voorrangsregels OBS Prins Willem Alexander:
 1. U werkt bij ons op school.
 2. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u wonen) zit al op onze
  school.
 3. Uw kind zit op de peuterleerplek De Kleine Prins, Dit is de voorschool waar wij als OBS
  Prins Willem Alexander mee samenwerken.

Nadat de schoolloting is afgerond kan de bovenschoolse loting plaats vinden.