Plusklas

Op de Prins Willem Alexanderschool bieden wij uitdaging in de Plusklas aan leerlingen vanaf groep 1,
wanneer er duidelijk sprake is van een ontwikkelings- en/of didactische voorsprong.
Deze voorsprong is op meerdere gebieden ten opzichte van hun leeftijdsgenoten.

Plusklasleerlingen op de PWA
 • komen één maal in de week ten volle tot hun recht in de plusklas
 • voelen zich thuis en doen energie op
 • leren in hun talent te geloven
 • krijgen genoeg zelfvertrouwen om te laten zien wat zij in hun mars hebben
 • vinden uitdaging
 • ontwikkelen zich in leren leren, leren denken en leren leven
 • komen in contact met “peers”
 • leren samenwerken
 • leren doorzetten
 • ontwikkelen een growth mindset
 • ondervinden dat leren leuk is en
 • leren dat begaafdheid een gave is!

De criteria voor de aanmelding voor de plusklas staan beschreven in ons protocol ‘Signaleren en aanmelden’.
De signalering gebeurt door de klassenleerkracht en waar nodig met ondersteuning van de plusklasbegeleider.
Voordat de leerlingen worden aangemeld, worden zij doorgesproken met de intern begeleider.

Wij hebben vier combinatieplusklassen:

 • plusklas 1-2
 • plusklas 3-4
 • plusklas 5-6
 • plusklas 7-8

In de plusklas wordt er middels projecten, verrijkende taken en leer-en denkspellen gewerkt aan  inhouds-
en vaardigheidsdoelen op het gebied van:

 • Leren leren
 • Leren denken
 • Leren (voor het) leven

Als afsluiting kan er afhankelijk van het thema een tentoonstelling worden gehouden of een uitstapje worden
gemaakt. De kinderen kunnen ook aan de slag met het schrijven van een stukje voor de website, foto/film
maken/bewerken, iets ontwerpen, presenteren en/of een proefje doen.

Naast de projecten is er aandacht voor filosoferen, werken aan een persoonlijk doel, het vak Spaans en plustaken
van taal/rekenen. Middels het project ‘Jong Ondernemen’ dat ieder jaar aan bod komt, leren de leerlingen
ondernemersvaardigheden herkennen en erkennen. In het kader hiervan houdt plusklas 5 tot en met 8 aan het
einde van het schooljaar een markt. Met de opbrengsten hiervan worden goede doelen gesteund.

Een gecertificeerde talentbegeleider begeleidt de plusklassen.